Kadın yaratılışı icabı süsten ve zînetten vaz geçemez. İmkânı ölçüsünde bazı süs eşyalarını takar ve kullanır. Kolye, bilezik ve yüzük gibi zinet eşyalarının çoğu herhangi bir muameleye tâbi tutulmadan vücuda takılır. Fakat küpe öyle değildir. Bugün bazı küpeler doğrudan kulağa takılıyorsa da, çok kere küpenin takılması için kulağın delinmesi gerekir.

İşte böyle bir küpenin takılabilmesi için kulağı delmek caiz midir?

Reddû'l-Muhtar ve el-Feteva'l-Hindiyye gibi Hanefi mezhebinin, Îânetû't-Tâlibîn gibi Şafiî mezhebinin fıkıh kitaplarında kaydedildiğine göre, kız çocuğunun veya kadının küpe takmak maksadıyla kulağının delinmesinde bir mahzur yoktur.(1)

Çünkü bu çeşit bir işlem Peygamber Efendimizin zamanında da yapılıyordu, ancak bu yasaklanmıyordu.(2)

 

Fakat Şafiî ulemasından bazıları, sebepsiz yere eziyet olacağı için kız çocuklarının kulaklarının delinmesini caiz görmezler. Bugün artık bu mahzurlar da söz konusu değildir. Çünkü hiç acı ve eziyet vermeden ağrısız bir metodla kulak delinebilmektedir.

1. Reddû'l-Muhtar, 5: 270; el-Feteva'l-Hindiyye, 5: 358;
2. İânetüt-Tâlibîn, 4: 175.

Mehmet Paksu, Kadın, Aile, Hayat, Nesil Yayınları

Bağlantılar ve Linkler 

Dini Gün ve Geceler - Dini ve İslami Hikayeler - Evliyaların Hayatı - İslam Tarihi - İslamda Kadın - Der Heilige Koran - Le Saint Coran - The Holy Koran - Kuran Tefsiri - Mahrem Konular - Mesneviden Hikayeler - Mezhepler - Online Risale Oku - Rüya Tabiri - Sahabeler - İlmihal - Tasavvuf

eXTReMe Tracker