MEZHEPLER DOSYASI-Mehmet ORUÇ

Dinimizi nereden, nasıl öğrenmeliyiz?

 

Dinimizi nereden nasıl öğrenmeliyiz?MEHMET ORUÇ  

İşlenen konular:

Dinde naklin önemi; Kur’an-ı kerim, tefsirler ve meâller; İctihad,

mücdehid ve mezhepler; Fıkıh ilminin önemi ve âlimler.   

Not: Bu yazı dizisi, Türkiye Gazetesi, “Hikmetler ve İbretler" köşesinde yayınlanmıştır.

 

İSLAMİYET NAKİL DİNİDİR 

İslam düşmanlarının yeni stratejisi

İyiliklerin kaynağı Resulullah Efendimizdir 

Allahü teâlâyı seviyorsanız bana tâbi olunuz!

Dünyalık için dinlerini verenleri hali

Resulullah efendimizin yolunda olmak için

Âhırette azâblardan kurtulmak için

Nakil bilgileri akıl ile anlaşılamaz

Akıl yetseydi peygamberlere lüzum kalmazdı 

Resule itaat, Allaha itaat 

Gemi pusulasız yol alabilir mi?

De ki, Allahı seviyorsanız bana uyun!”

Arapça bilen anlayabilseydi... 

Peygambersiz anlamak mümkün değil

Kurtuluş Peygamberlere tabi olmakta

“Hadisi bırak, Kur'andan söyle" derler 

“Bildirdikleri vahiyden başka bir şey değildir” 

Gerçek muhatap Resulullahtır 

“Emrettiğini alın yasak ettiğinden kaçının!”  

Resulullaha iman nasıl olacak?

KURAN-I KERİMİ HERKES ANLAYABİLİR Mİ?

Kur’an-ı kerim

Hazret-i Ömer anlayamadı

Yanlış anlamak şüphe hasıl eder

Dinden ayrılmalara sebep oluyorlar

Art niyetli olmayanlar gerçeği görüyor 

Maksatları Kur’an-ı kerimden uzaklaştırmak 

Kur'ân-ı kerîmi anlamak mümkün mü?

Kur'ân-ı kerîmi yanlış tefsîr etmek

Tefsirden, meâlden dîn öğrenilebir mi?

Kur'ân-ı kerîmin ifade gücü   

Tefsir, meal okuma merakı 

Kur'ân-ı kerîm bilgileri    

Kur’ân-ı kerîm okuma sevâbı  

Okumak için manasını bilmek gerekmez 

Kur'ân-ı kerîmin tefsîri 

Fıkıh kitapları Kur'ân-ı kerîmin tefsîridir

Dinin emirleri asra göre değişmez

Yanlışı bir yana doğrusu bile zararlı

Usul hatası önemlidir 

Tefsirden dinimizi öğrenmek mümkün mü? 

Tefsirde nakil esas alınmazsa

Kelime kelime tercüme yapılamaz

Tefsîrler ve İsrâiliyyât

Tefsîrler ve mevdû hadîs

İlk Kur’an-ı kerim tercümeleri

İslamın Luther’lere ihtiyacı yoktur

Meal tartışmalarının özeti 

Yanlış propagandalardan kurtulmalı

Yapılabilecek en büyük kötülük 

Müsteşrikler neden hız kesti?

Hadis-i şerifler ve Kur’an-ı kerim

Cuma namazı örneği 

Dinin anlatılmasında Peygamberlerin lüzumu

Hz.Peygamberin hüküm koyması

“ O’nun her sözü vahy iledir.”

Vahiy Kur’an-ı kerimden ibaret midir? 

O halde Hikmet nedir?

Peygambersiz din olur mu?

Hz. Peygamberin bildirdikleri vahy iledir

Günahların affı Peygamber sevgisine bağlı 

Apaçık sapıklığa düşenler!

 ALİMLERİN DİNDEKİ YERİ

 “Âlimlere tabi olun!”

Cahilliğin kurbanı olmamak için

Âlimler peygamberlerin varisleridir

Bütün bozuk akımların akıl hocası!

Gerçek âlimler çok azalmıştır

İslamiyeti bize ulaştıran âlimlerdir

Alimin ölümü alemin ölümüdür

Herkes doğru yolda olduğunu zanneder

Doğru ilim gerçek âlim çok kıymetlidir

Âlimin önemini bildiren Hadis-i şerifler

“İlim üstâddan öğrenilir.”

İlme âlime hürmet gerekir

Doğruyu eğriden ayırt edememe zorluğu

İlim öğrenmede usul önemlidir

İlim sahibi olmanın faydası ve zararı

Sürüden ayrılanı kurt kapar

"Malın azdırdığı gibi ilim de azdırabilir."

“Hattâ hayvandan daha aşağıdırlar” 

“Birlikte rahmet, ayrılıkta azab vardır”

Vehbi ilim ve ilham

Rasih ilimli âlimler

Resulullahın üç vazifesi

Nakle değil akla güvenenlerin hali

İslam âlimini fesefecilerden ayıran fark  

İCTİHAD VE MEZHEPLER

İctihad nedir, müctehid kime denir?

Mezheblerin kaynağı olan kıyas 

Müctehid olabilmenin kayd ve şartları 

“Akıl erdiremediğiniz hususlarda tabi olunuz!”

İctihad kapısını zorlayanların maksadı

“Mazlumun bedduasından sakın!”

Dört büyük halife dinin direkleridir

Müctehid olabilmek için bazı şartlar

Cahillerin dinde söz sahibi olması

İslâm âlimleri sözbirliği

İslamiyet her devre hitap eder

Cebrail aleyhisselam yanlışı düzeltirdi

Müctehidlerin en büyüğü

Fıkhın kurucusu imâm-ı a’zam Ebû Hanîfedir

Vücûd yapısı ve iklim şartları

Câhil kimse ile müctehid arasındaki fark

Mezhep imamlarının takip ettikleri yol

Kötü din adamının özelliği

Açık bildirilmeyişin sebebi 

Dört mezhebin çıkışı 

Eshâb-ı kirâm hangi mezhebde idi?

Câhil olan cesûr olur 

İmam-ı Şarani hazretlerinin nasihati  (ikigünlük)

“Hepiniz Allahü teâlânın ipine sarılınız!” 

Eshab-ı kiramın mezhebi

Mezhebler rahmettir

Resululllahın yolu

Farklılıklar müslümanların rahatı içindir 

“Her asır daha kötü olacaktır

Her iş ehline verilmeli 

Uçaktan düşen şehid olur mu? 

“İndirdiğimi insanlara açıkla!” 

Söz birliğinden ayrılmamalı 

Birlikten ayrılan Cehenneme düşer 

Beşinci kapı açma teşebbüsü 

DİNDE FIKHIN ÖNEMİ

Fıkıh ilmi, dinin temeli 

İlimlerin sınıflandırılması 

Fıkıhta âlimlerin dereceleri

Fıkıh ve Kelâm...

“Yâ Rabbî! Beni fâidesiz ilmden koru! 

  FIkIh İlmİ ve İmam-I a’zam

Fıkıh İlmi ve İmam-ı Azam

“Ebû Hanîfe, ümmetimin ışığı olacaktır” 

O dininin büyük bir direğidir 

“O’nun kıymetini bilmeyenler helâk olacaktır” 

“Ömrümde bir kere güldüm...” 

Fıkıh ilmine savaş ilan edenler 

“İlim yok olacak, din câhilleri çoğalacak” 

           MAKALELER

 Mehmet Oruç’un, bu konularla ilgili Türkiye Gazetesi “ Gönül Bahçesi” köşesinde yayınlanan makaleleri.

 Söz ayağa düştü... 24.12.1999

Fıkıh kitapları ve mealler 25.12.1999

Sadece bankalar mı boşaltılır? 20.10.2000

Kendilerine benzetmek istiyorlar! 21.10.2000

Yanlışın tersi doğruyu gösterir 27 Ekim 2000

Usul hatası önemlidir! 28 Ekim 2000

Mezhebe Uymanın Önemi 3 EYLÜL 1994

İmâm-ı A'zam Hazretleri 4 EYLÜL 1994

Dinimizi doğru şekilde öğrenmek için 22 NİSAN 1995

Fıkıh öğrenmenin önemi 19 OCAK 1998

Üç çeşit yobaz vardır 16 HAZİRAN 1997

Dostu düşmanı tanımalı 25 ARALIK 1997

Kimler tuzağa geliyor? 26 ARALIK 1997

Niyetleri başka  27 ARALIK 1997

"Sadece ben bilirim" 28 ARALIK 1997

Bana arkadaşını söyle... 29 ARALIK 1997

Dimyat’a pirince giderken... 10 OCAK 1998

Dinimizi nereden öğreneceğiz?     

Musa Carullah Bigiyev (1) 8.10.2000

Musa Carullah Bigiyev (2) 9.10.2000

 

 

e-kitap    ileri